مهندسی مکانیک خودرو

naserkeramat0081463@gmail.com

avatar

ناصر کرامت


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

Keramat_karshenas

avatar

مجتبی کرامت


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

علیرضا ترکی


هنرآموز مکانیک خودرو

B.Sc. in Automotive Engineering, Samen Technical University of Mashhad

Area1765@gmail.com

avatar

علیرضا ابن‌ علی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

سید علی مرتضوی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

حسن خزایی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

m.noorie90@gmail.com

avatar

مرتضی نوری


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

mohammad.mousavi.judo@gmail.com

avatar

سید محمد موسوی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

Qasem_k101@yahoo.com

avatar

قاسم خالو


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

امید خلجی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

مصطفی مغانی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

سعید غلامی


هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

isacoschool@yahoo.com

avatar

حسین نیک گستر


استادکار مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

alilaroe@gmail.com

avatar

علی لارویی


استادکار مکانیک خودرو

مهندس نقشه کشی صنعتی

isacoschool@yahoo.com

avatar

حمید رضا نوروزی


هنرآموز مکانیک خودرو
پیوندهای کاربردی
دسترسی سریع
ارتباط با هنرستان ایساکو
آدرس:خانی آبادنو-خیابان مهران-خیابان نیکوبین
کدپستی: 1894758415
تلفن: 02155865656 - 02155844848 
نقشه گوگل هنرستان ایساکو
کلیه حقوق متعلق به هنرستان ایساکو می باشد.
Design By M.Farahmand