کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

mehrdadjabari56@gmail.com

avatar

مهرداد جباری


دبیر دروس عمومی

دکتری زبان شناسی

09145217734

avatar

علی خضرلو


دبیر دروس عمومی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

isacoschool@yahoo.com

avatar

مسعود نعمتی


دبیر دروس عمومی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

isacoschool@yahoo.com

avatar

سجاد سرایلو


دبیر دروس عمومی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

Shafaghatian.IELTS@gmail.com

avatar

علی شفقتیان


دبیر زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

mbamini741@gmail.com

avatar

محمد باقر امینی


دبیر تربیت بدنی
پیوندهای کاربردی
دسترسی سریع
ارتباط با هنرستان ایساکو
آدرس:خانی آبادنو-خیابان مهران-خیابان نیکوبین
کدپستی: 1894758415
تلفن: 02155865656 - 02155844848 
نقشه گوگل هنرستان ایساکو
کلیه حقوق متعلق به هنرستان ایساکو می باشد.
Design By M.Farahmand