تاریخ امتحانات
تاریخ ایام هفته دهم یازدهم دوازدهم
۹۸/۱۰/۹ دوشنبه زبان ۱ زبان ۲
۹۸/۱۰/۱۰ سه شنبه فارسی ۳
۹۸/۱۰/۱۱ چهار شنبه جغرافیا تاریخ
۹۸/۱۰/۱۴ شنبه عربی ۳
۹۸/۱۰/۱۵ یکشنبه عربی ۱ عربی ۲
۹۸/۱۰/۱۸ چهارشنبه فارسی ۲ بهداشت
۹۸/۱۰/۲۱ شنبه محیط زیست اجتماعی
۹۸/۱۰/۲۲ یکشنبه دفاعی
۹۸/۱۰/۲۳ دوشنبه دینی۱ دینی۲
۹۸/۱۰/۲۴ سه شنبه دینی۳
۹۸/۱۰/۲۵ چهار شنبه سواد رسانه مدیریت خانواده
۹۸/۱۰/۲۸ شنبه فارسی ۱
توجه :   کلیه امتحانات مقطع دهم و دوازدهم ساعت ۸ صبح و کلیه امتحانات مقطع یازدهم ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.
تذکر :   امتحان دروس پودمانی به صورت هرپودمان جداگانه برگزار می شود و امتحان تئوری و عملی دروس کارگاهی درمدت باقی مانده در کارگاه ها به عمل می آید.
جناب آقای شهسواری
معاونت آموزشی هنرستان
پیوندهای کاربردی
دسترسی سریع
ارتباط با هنرستان ایساکو
آدرس:خانی آبادنو-خیابان مهران-خیابان نیکوبین
کدپستی: 1894758415
تلفن: 02155865656 - 02155844848 
نقشه گوگل هنرستان ایساکو
کلیه حقوق متعلق به هنرستان ایساکو می باشد.
Design By M.Farahmand