کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

mehdisadegi21544@gmail.com

avatar

مهدی صادقی


معاونت آموزشی هنرستان ایساکو

کارشناسی روانشناسی بالینی

Mmgh1023@yahoo.com

avatar

محمد مهدی قدوسی


معاونت پرورشی هنرستان ایساکو

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

Mbrezaei2@gmail.com

avatar

محمد باقر رضایی


معاونت فنی هنرستان ایساکو

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

mfayazynezhad@gmail.com

avatar

مهدی فیاضی نژاد


معاونت اجرایی هنرستان ایساکو
پیوندهای کاربردی
دسترسی سریع
ارتباط با هنرستان ایساکو
آدرس:خانی آبادنو-خیابان مهران-خیابان نیکوبین
کدپستی: 1894758415
تلفن: 02155865656 - 02155844848 
نقشه گوگل هنرستان ایساکو
کلیه حقوق متعلق به هنرستان ایساکو می باشد.
Design By M.Farahmand